Jdi na obsah Jdi na menu
 

vznik a historie

 

 Dne 19.11. 2005 se sešel přípravný výbor pro založení Občanského sdružení Travná.Po registraci na ministerstvu vnitra byla svolána 1.valná hromada na 16.dubna 2006, kdy došlo k vlastnímu ustavení Sdružení, přijímání dalších členů, k volbě předsedy, pětičlenného výboru, kontrolní komise atd., zároveň byl zvolen také šoltýs  - čestná funkce navazující na historický název rychtáře na  území vratislavského biskupství.


Insignií šoltýse je vyřezávaná hůl s postavou Borůvkové víly jako patronky Sdružení. Zvolili jsme tuto pohádkovou postavu, která vyjadřuje místního genia  loci a je  personifikací  geografické dominanty zdejší krajiny – Borůvkové hory, která ovšem nenáleží do katastru obce Travná, ale je součástí fiktivního celku šoltýství Travná.

         Borůvková víla  jako ženský symbol plodivých sil a krás zdejší přírody se stala  základem pro vytvoření novodobé tradice. Při hledání formy oslav tohoto pseudokultu jsme chtěli pořádat Borůvkobraní, které se změnilo v BorůvkoHraní, neboť jsme využili nabídky našeho člena, trumpetisty Janáčkovy filharmonie – Petra Kabila,  který získal své kolegy pro zajištění hudebního programu, (více v rubrice kulturní akce).

 Dne 6.7.2007 se uskutečnila valná hromada na níž většina potvrdila a prosadila záměry výboru, který je nyní pouze tříčlenný,  Eduard Kabil – předseda neboli  oltýs, Radim Foldyna – organizační  záležitosti a Josef Komínek – pokladník, jednatel.

         Do nových stanov jsme zapracovali řadu změn, např..změnu názvu z O.s. Travná na Občanské sdružení šoltýství Travná, aby bylo zřejmé, že nereprezentujeme  obec Travnou ani její obyvatele, že jde o fiktivní  území, (obdobně jako kupříkladu valašské království) a titul šoltýs bude náležet předsedovi  O.s.š.Travná, čímž se odstraní  pro mnohé nejasné vymezení mezi Sdružením a šoltýstvím a  předsedou a šoltýsem.

         Dále nám šlo o pořízení živnostenského listu,( neboť chceme prodávat originální Borůvkový likér, trička a různé propagační tiskoviny), s čímž část členů nesouhlasila a ze Sdružení vystoupila, takže v současnosti čítá O.s.š.Travná 18 členů,většinou chalupářů.

         Kromě propagace obce Travná, Sdružení jako takového a jeho kulturně-společenských aktivit usilujeme v intencích Stanov(viz.Stanovy O.s.š.Travná) také o poznávání historie Travné, o ochranu přírody a kulturních památek(viz.rubrika Obnova památek) a celkové zvelebení obce.

                           O.s.š.Travná je členem Unie neziskových organizací (UNO),  

                      patronem programu Cesty ke kořenům Hnutí Brontosaurus.

                     Spřátelené organizace:Towarzystwo przyjaciól Ziemi Landeckiej

                        

 

Příspěvky

Stanovy

12. 12. 2010