Jdi na obsah Jdi na menu
 

císař Josef II v Horní Lipové

U příležitosti znovunavštívení císaře Josefa II v Horní Lipové, kde místní pořádají velmi povedenou akci u studánky, z které se panovník v R.1779 poprvé a zřejmě i naposled napil, neboť pramen je  dnes vyschlý, jsme se rozhodli obdarovat panovníka onačejším mokem - Borůvkovým likérem z šoltýství Travná (viz rubrika -  naše produkty).

Naše českopolská delegace v čele s šoltýsem Eduardem Kabilem se znamenitě zapsala do srdcí císaře a jeho družiny i místního prostého lidu a dostalo se ji výsady stát se výhradními  c. a k. dvorními dodavateli tohoto lahodného moku na vídňský dvůr.

Dlužno připomenout, že i Travnou v onom roce 1779 císař Josef II navštívil, přičemž se osvědčil jako osvícený a milostivý panovnk, neboť na prosbu šoltýse propustil jeho syna z vojny.

Také na počest jeho moudrého, ale nerealistického výnosu pořádáme Císařské hody (/viz. rubrika - přehled akcí)